Ny rapport om tømmertransport på Valdresbanen

AS Valdresbanen har fått utredet muligheten for ny drift på Valdresbanen av konsulentselskapet Railconsult. Rapporten ble idag overlever jernbanedirektøren v/Anne Marstein:
TILRÅR NY TØMMERTRANSPORT PÅ VALDRESBANEN

Konsulentfimaet Railconsult AS anbefaler at Valdresbanen igjen tas i bruk som tømmertogbane. Selskapet anslår at det er et marked for uttransport av 60.000 kubikkmeter tømmer fra Valdresbanen i året. I tillegg kommer flis og biomasse.
Dette går fram av mulighetsstudien "Ny tømmertransport på Valdresbanen", som Railconsult har laget på oppdrag for AS Valdresbanen. For at tømmertransporten skal komme i gang igjen må banen rustes opp for 300 millioner kroner. Manglende vedlikehold av banens infrastruktur har medført at det nå er behov for å skifte ut ballast, skinner og sviller.
 AS Valdresbanens daglig leder Olaf Reisegg overrekker rapporten utarbeidet av Railconsult AS til Jernbaneverkets direktør v/
Direktør for Plan Øst Anne Cecilie Underthun Marstein. Til høyre AS Valdresbanens styreleder Margit Rognerud.

Du kan kjøpe et eksemplar av rapporten og støtte Valdresbanen! Send en e-post til nils@valdresbanen.no
Kr. 100,- elektronisk eller 150,-

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits