Generalforsamling i AS Valdresbanen 2016

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på Dokka stasjon søndag 12. juni kl. 18.00.

Sakliste:
1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter.
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2015
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2015
6. Valg av styre og valgnemnd

Årsmøte i Nye Valdresbanen 2016

Alle medlemmer i Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på Dokka stasjon søndag 12. juni kl. 19.00

Sakliste:
1. Åpning v/ styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2015-2016
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2015
6. Fastsetting av årskontingent for 2017
7. Valg av styre, valgnemnd og revisor

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits