Dresinsesongen 2016

Har du lyst til å prøve en sykkeltur på skinner? Da er dresinkjøring på Valdresbanen noe for deg. AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier i år ut dresiner for 20. året på rad. Dresinutleien i 2016 foregå på strekningen mellom Dokka og Hov, og inkluderer da stasjonene Dokka,...

Generalforsamling i AS Valdresbanen 2016

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på Dokka stasjon søndag 12. juni kl. 18.00. Sakliste: 1. Åpning v/styreleder 2. Godkjenning av innkalling og fullmakter. 3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 4. ...
hits